1º Diplomatura en Fisioterapia

Buscar
Anual
Asignatura Teoría Prácticas Total ECTS
Asignaturas troncales
FG: Fisioterapia General 9 21 30 30
FIG: Fisioterapia General 9 21 30 30
Primer cuatrimestre
Asignatura Teoría Prácticas Total ECTS
Asignaturas troncales
AH: Anatomía Humana 5 1.5 6,5 6,5
HH: Histología Humana 3.5 1 4,5 4,5
Segundo cuatrimestre
Asignatura Teoría Prácticas Total ECTS
Asignaturas troncales
BH: Bioquímica Humana 3.5 1 4,5 4,5
FH: Fisiología Humana 5 1.5 6,5 6,5
Resumen de créditos del curso
Total ECTS
Troncal 52 52
Obligatorio 0 0
Optativo 9 9
Libre configuración 9 9
Total 70 70