Diplomatura en Enfermería

Search

Diplomatura en Enfermería

Distribución de créditos

Créditos First cycle: 226.5 (226.5 ECTS)
Core courses Obligatorios Optatives Elective subjects
1 50 (50) 0 (0) 9 (9) 9 (9)
2 69.5 (69.5) 0 (0) 9 (9) 9 (9)
3 57.5 (57.5) 4.5 (4.5) 4.5 (4.5) 4.5 (4.5)
Total
177 (177) 4.5 (4.5) 22.5 (22.5) 22.5 (22.5)

* ECTS credits in brackets

Plan de estudios